Onze visie

wie zijn wij?

Onze visie

Wat kunt u voelen en zien als u op onze school binnenkomt of een bezoekje brengt? 

Vooral een fijne sfeer, onze kinderen gedijen goed! 
De sfeer is goed en dit komt niet vanzelf. Ons onderwijs baseren we op onze visie waar we allemaal voor staan en die we samen uitdragen. 

                                                              

Onze parels hierin zijn: 
  • het interactief lesgeven: dus onderwijs op maat. Wat heeft een kind nodig, wat zijn zijn onderwijsbehoeften en hoe kunnen we hier zorg voor dragen?  
  • goed onderwijs voor de leerling, de leerkracht en de omgeving, waarbij we vele datapunten van het kind verzamelen op zowel "harde" als "zachte" gegevens in vele situaties ook buiten school!
  • het hanteren van gevarieerde werkvormen (variatie = motiverend). Onze kinderen zitten niet de hele dag op één plek in één lokaal op één stoel. Er zijn veel beweegmomenten tussendoor. Kijk naar onze inrichting!
  • het verzorgen van een kwaliteitsvolle (directe) instructie aan een kleine groep met ondersteuning van onze onderwijsondersteuners waarbij onze lesdoelen binnen de leerlijn leidend zijn
  • het zelfstandig (samen) laten samenwerken en het onderwijs anders georganiseerd met gedifferentieerd personeel, expertise naar het kind i.p.v. het kind naar de expertise
Nieuwsgierig? Kom gerust langs om  onze school in werking te zien!