tussenschoolse opvang (TSO)

Op bs H.Hart hanteren we m.i.v. 2020-2021 een continurooster.
Dit betekent voor u als ouder:

-alle kinderen op school blijven tussen de middag
-de schooltijden voor de groepen 5-8 van 8.30-14.30 zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
-op woensdag is voor alle kinderen school tot 12.30 uur
-dat voor groep 1-4  de schooltijden zijn van 8.30-14.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag. Op woensdag en vrijdag is voor de groepen 1-4 school tot 12.30 uur
- dat er voor u geen kosten meer aan het overblijven zijn verbonden
-we het op school zó organiseren tussen de middag dat elke leerkracht ook eigen pauze heeft