Welkom op de website van Basisschool Heilig Hart uit sibbe

Fijn dat u onze website bezoekt. Basisschool H. Hart in Sibbe/Valkenburg is een typische dorpsschool.

Het merendeel van de circa 90 leerlingen komt uit de kernen Sibbe en IJzeren. Het team van Basisschool H. Hart wil onderwijs geven in een veilige en prettige leefomgeving, waardoor leerlingen zich kennis, vaardigheden, inzichten, attitudes, normen en waarden eigen maken, conform de huidige onderwijskundige, opvoedkundige, christelijke en maatschappelijke maatstaven, in welke eenieder de mogelijkheid wordt geboden om zijn talenten te gebruiken. Voor meer info zie onze Schoolgids.

Voor het aanmelden van een nieuwe leerling verwijzen wij u graag door naar de button "aanmelden" bovenaan de website. 

Wilt u alvast een eerste indruk krijgen hoe wij op school werken bekijk dan ons onderstaand filmpje: 

Heilig Hart in beeld