leerlingenraad

leerlingenraad

Op school werken we met een leerlingenraad. Leerlingen van onze school geven input over het reilen en zeilen en helpt de directie om de kwaliteit te waarborgen vanuit de leerlingen gezien. Drie keer per jaar vergaderen ze met de directeur en helpen mee oplossingen aandragen voor mogelijke problemen.
Zo proberen we de leerlingen verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen door hen te betrekken in de dagelijkse gang van zaken.
Een leerlingenraad is een groep enthousiaste groep leerlingen uit groep 6 t/m 8 die binnen school voor alle leerlingen spreekt.
Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede  gang van zaken binnen onze school en over onderwerpen die voor iedereen op school van belang zijn.
De leerlingenraad komt met ideeën die de school nog leuker maken, bespreekt vragen van de leerlingen met de directeur van de school, helpt mee oplossingen aandragen voor mogelijke problemen. De bevindingen worden via het ouderportaal aan ouders terug gekoppeld.
Op deze wijze bevorderen we actief burgerschap. De leerlingen denken na over dingen in en om school.
 "Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich in een rustige omgeving, met een hoge mate van betrokkenheid kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. Hierbij streven wij naar maximale ontplooiing van ieder kind binnen zijn eigen mogelijkheden op cognitief en sociaal emotioneel gebied", zo luidt onze schoolvisie.

"Door leerlingen te betrekken in de dagelijkse gang van zaken en met hen hierover te praten, ontwikkelen ze verantwoordelijkheidsgevoel en school weet hoe leerlingen zaken beleven", aldus Irene Hermens, directeur.