Onze school

Onze school is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij werken in combinatiegroepen en hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Onze slogan is: "Met hart voor het kind"Onze kernwaarden zijn:

  • solidariteit: iedereen telt mee en iedereen doet ertoe
  • eigenaarschap: verantwoordelijkheden zo laag mogelijk leggen
  • professionaliteit: basis vakmanschap-vertrouwen-verbinding
  • zingeving: onderwijs moet betekenisvol zijn en kiest lokaal een eigen inkleuring