Ouderhulp

Afschaffen vrijwillige ouderbijdrage
M.i.v. het  schooljaar 2020-2021 heeft het college van bestuur Innovo besloten dat er op de scholen géén vrijwillige ouderbijdrage meer mag worden gevraagd. De baten die we van het rijk ontvangen als school zijn toereikend voor de reguliere taken.
Wel zijn er voor u als ouder kosten voor de schoolreis en de schoolverlatersdagen.
 
Met de ouderraad is gesproken: de vereniging zoals de ouderraad nu verenigd is, is opgeheven. Wel hebben wij ouders nodig die ons met activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen enz ondersteunen. Leerkrachten nodigen ouders uit die bij een activiteit kunnen komen helpen. 


De kosten die voor de activiteiten nodig zijn worden betaald uit de schoolexploitatie. (behalve voor schoolreis en schoolkamp, dit staat uitgelegd in de schoolgids)