Gebruik smartphones

Gebruik smartphones

Wij willen u graag informeren over een belangrijke verandering in onze richtlijn met betrekking tot smartphones op school, die van kracht zal zijn vanaf het komende schooljaar 2024-2025. Deze verandering is in lijn met de landelijke richtlijn die wordt gevolgd door INNOVO, de organisatie waaronder onze school valt.

Afspraken:
Met ingang van het schooljaar 2024-2025 is het gebruik van smartphones, smartwatches en andere privé-apparaten tijdens onderwijstijd niet toegestaan, tenzij deze worden ingezet voor onderwijsdoeleinden, medische noodzaak, of wanneer er sprake is van fysieke beperkingen. Het doel hiervan is het bevorderen van een geconcentreerde en veilige leeromgeving voor al onze leerlingen.

Uitzonderingen:
In het geval van medische noodzaak of andere uitzonderlijke situaties verzoeken wij ouders vriendelijk om contact op te nemen met de leerkracht. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat specifieke behoeften van de leerlingen op de juiste manier worden aangepakt. Indien kinderen een smartphone meenemen wordt deze bij de leerkracht voor de schooldag in bewaring genomen en bij het naar huis gaan weer meegegeven. 

Opbergen devices:
Bij aanvang van de schooldag schakelen de leerlingen hun apparaten uit. 
Mocht u vragen hebben over deze nieuwe afspraken,  aarzel dan niet om contact met school op te nemen. Wij staan klaar om eventuele zorgen of vragen te bespreken en samen te zoeken naar passende oplossingen.