Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!

Oudervereniging

Oudervereniging

Afschaffen vrijwillige ouderbijdrage
M.i.v. het  schooljaar 2020-2021 heeft het college van bestuur Innovo besloten dat er op de scholen géén vrijwillige ouderbijdrage meer mag worden gevraagd. De baten die we van het rijk ontvangen als school zijn toereikend voor de reguliere taken.
Wel zijn er voor u als ouder kosten voor de schoolreis en de schoolverlatersdagen.
 
Met de ouderraad is gesproken: de vereniging zoals de ouderraad nu verenigd is, wordt opgeheven. Wel willen zij heel graag onder een nieuwe naam verder gaan als "OuderWerkGroep" en school van harte met activiteiten ondersteunen. De kosten die gemaakt worden voor activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen enz worden vanaf het nieuwe schooljaar betaald uit de schoolexploitatie. 

Het nieuwe schooljaar overleggen we samen op welke wijze we de ouderwerkgroep gaan vormgeven. 
Tot die tijd hanteren we nog de volgende bestuursbezetting: 

Voorzitter: "Roulerend tussen de leden"
Secretaris: "Roulerend tussen de leden"
Penningmeester: Anne-Marie Homberg