Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties en vrije dagen 2018-2019
Herfstvakantie
Vrije dag
15 oktober t/m 19 oktober 2018
21 december 2018
Kerstvakantie
Studiedag 1
Studiedag 2
Carnavalsfeest
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
22 februari 2019
25 februari 2019
1 maart 2019 (tot 12:00 uur)
Carnavalsvakantie  
Paasfeest
Goede Vrijdag
4 maart t/m 8 maart 2019
18 april 2019 (continurooster tot 14:00 uur)
19 april 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 + 31 mei 2019
Pinkstermaandag
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Laatste schooldag
10 juni 2019
11 juni 2019
19 juni 2019
24 juni 2019
5 juli 2019 (tot 12:00 uur)
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019