Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!
Maak gebruik van je talenten!

Oudervereniging

Oudervereniging

Oudervereniging bs Heilig Hart
 
Elke ouder, met een kind op onze basisschool, is automatisch lid van de Oudervereniging van bs H. Hart. De oudervereniging heeft als hoofdtaak het organiseren en ondersteunen van de school bij evenementen, feestelijke aangelegenheden en uitjes. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, St. Maarten en disco. De oudervereniging is officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14069890
        
Daarnaast beheert de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage, welke voor bovenstaande evenementen ingezet wordt. Deze bijdrage is voor het schooljaar 2019 / 2020 vastgesteld op € 35,- (onderbouw) en € 45,- (bovenbouw) per kind. Hoewel de ouderbijdrage in haar basis een vrijwillig karakter heeft, is zij essentieel voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten. Daarom zal het kind ook helaas niet op schoolreisje kunnen meegaan indien de ouderbijdrage niet voldaan is. Klik hier voor het formulier van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
 
De oudervereniging wordt door een ouderraad bestuurd, welke circa acht keer per jaar samenkomt.  De ouderraad bestaat uit een aantal leden. Bij elke vergadering is juffrouw Sandra Lemmens als vertegenwoordiging van de school aanwezig. 
 
Naast de ouderraad zijn ook hulpouders welkom, die de diverse buitenschoolse activiteiten ondersteunen. Hierbij moeten zij zich wel aan het reglement houden (zoals tijdig bij het evenement aanwezig zijn, Nederlandse taal bezigen als ook vertrouwelijkheid in acht nemen). Dit reglement kan bij de ouderraad opgevraagd worden.
 
U kunt de ouderraad contacteren via het volgende mailadres:
ovheilighart@hotmail.com

Voorzitter: "Roulerend tussen de leden"
Secretaris: "Roulerend tussen de leden"
Penningmeester: Anne-Marie Homberg
Leerkracht: Sandra Lemmens